Nyhedsbrev til parthavere i Egense Nord Digelag, 2. april 2019

Vedtægter:
Aalborg Kommune har endnu engang sendt digelagets nye vedtægt i høring med indsigelsesfrist til den 11. april.
Herefter skal vedtægten annonceres på kommunens hjemmeside, og forventningen er, at processen er afsluttet og vedtægten er gældende fra den 11.maj 2019.
Årsagen er, at der er foretaget nogle få redaktionelle ændringer, at antal parter er opjusteret fra 701 til 702 og digelagets hjemmeside ændres fra www.endl.dk til www.egensenorddigelag.dk.
Begge hjemmesider vil være aktive indtil generalforsamlingen den 11. maj, hvorefter endl.dk vil blive lukket ned. Mere herom på generalforsamlingen.
Digelaget vil fremadrettet ikke anvende forkortelsen endl/ENDL.

Matrikulering af arealet hvor Det Sydlige Fløjdige ligger:
Jorden blev købt og betalt i 2009, og der blev oprettet en overenskomst om brugsret til arealet. Det blev besluttet i 2016, at jorden skulle matrikuleres til digelaget (digelaget får skøde på arealet) og landinspektørfirmaet LE34 blev udvalgt til opgaven.
På grund af manglende vejret til arealet har sagen ligget stille siden begyndelsen af 2016, og det af LE34 udførte arbejde er forældet og skal udføres igen.
Opnåelse af vejret har været betinget af færdiggørelse af ny vedtægt.
Digelaget fik i februar 2019 bevilget vejret via grundejerforeningen Skansegårdens friareal øst for overkørslen over diget for enden af Skansegårdsvej.
En genoptagelse af sagen er efter drøftelse med en landinspektør nu genoptaget, men grundet forældelse af diverse ansøgninger skal digelaget igen betale for arbejdet. Mere herom på generalforsamlingen.

Kystsikring:
Som følge af en kombination af særlige strømforhold og højvande er der sket en kraftig erosion af ydersiden af dige skråningen på en ca. 210 meter lang strækning øst for brønd 4, hvorfor bestyrelsen har fundet det nødvendigt med omfattende reparation/forstærkning af dige skråningen netop her.
Da projektet er meget omfattende, er der udarbejdet en projektbeskrivelse, som er sendt i udbud, og der er modtaget flere tilbud på projektet.
Ansøgning med projektbeskrivelse m.m. er sendt til tilsynsmyndigheden – Aalborg kommune, hvor projektet skal godkendes og i offentligt høring før endelig godkendelse foreligger, og før arbejdet kan igangsættes. Da reparationen har ladet vente på sig, er kommunen anmodet om en hurtig sagsbehandling. Nærmere herom på generalforsamlingen.

Med ønsket om et godt år.
Anthon Hald
Formand
Egense Nord Digelag

Categories: 2019Nyhedsbrev

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.