Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 i

Egense Nord Digelag

Søndag den 12. maj 2024 kl. 10.00 i

Mou Idrætsforenings klubhus, Ny Høstmarkvej 28,

Mou, 9280 Storvorde

Dagsorden:

1.               Valg af dirigent   

2.               Valg af referent

3.               Bestyrelsens beretning

4.               Regnskab for 2023 til godkendelse

5.               Budget for 2025 til orientering

6.               Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

                  Bestyrelse: (3 på valg i ulige år)

                  Gunnar Jensen (formand) på valg 2024, villig til genvalg

                  Peter Møller Jensen (sekretær) på valg 2024, villig til genvalg

                  Lasse Madsen (næstformand) på valg 2025

                  Jørn Dyhr (kasserer) på valg 2025

                  Poul Erik Jensen (teknik) på valg i 2025  

                  Suppleanter: (1 på valg i ulige år)

                  Annette Rosenkilde Jensen på valg 2024, villig til genvalg

                  Nyvalg til yderligere en suppleant 2024

                  Ole Anton Petersen (teknik) på valg 2025

7.               Indkomne forslag 

                  (skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april iflg. vedtægt)

8.               Eventuelt

Der er indskrivning fra kl. 09.30 og der vil undervejs blive tilbudt øl og vand – vel mødt!

Hilsen Formand Gunnar Jensen

Categories: 2024Generalforsamling

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.