Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 i Egense Nord Digelag

Afholdes søndag den 14. maj 2023 kl. 10 i Egense Forsamlingshus

Dagsorden:

1.               Valg af dirigent   

2.               Valg af referent

3.               Bestyrelsens beretning

4.               Regnskab for 2022 til godkendelse

5.               Budget for 2024 til orientering

6.               Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

                  Bestyrelse: (3 på valg i ulige år)

                  Gunnar Jensen (formand) på valg 2024

                  Peter Møller Jensen (næstformand) på valg 2024

                  Jørn Dyhr (kasserer) på valg 2023, villig til genvalg

                  Ole Anton Petersen (teknik) på valg 2023, modtager ikke genvalg

                  Erik Carl Nielsen (sekretær) på valg 2023, modtager ikke genvalg

                  Suppleanter: (1 på valg i ulige år)

                  Annette Rosenkilde Jensen på valg 2024

                   Jesper Christensen på valg 2024

                   Gert Fr. Bjerregaard-Pedersen på valg 2023

7.               Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april iflg. vedtægt)

8.               Eventuelt

Digelaget er vært for et morgentraktement fra kl. 09.30 – vel mødt!

Categories: 2023Generalforsamling

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.