Nyt fra bestyrelsen, april 2023

I december sidste år blev de indkomne tilbud til videreførelsen af stenbeskyttelsen af limfjordsdiget vurderet og en aftale blev indgået. Efter Påske går arbejdet i gang med forlængelsen af skråningsbeskyttelsen fra grøften mellem Lærkevej og Glentevej og ca. 250 m mod vest frem til midt for Engparken. Som mange sikkert har bemærket, er der til formålet allerede oplagret en stor bunke sten for enden af Glentevej. Arbejdet forventes afsluttet senest i slutningen af Maj måned og vi beklager de eventuelle gener det måtte medføre.

I det forrige nyhedsbrev fortalte vi om kommende justeringer af græsklipningen af digeskråningerne til fordel for både græssets rodnet og biodiversiteten i øvrigt. Vi har dog efterfølgende lempet lidt på beslutningen over for den nuværende entreprenør og har valgt at udsætte denne justering til 2024.

Den annoncerede tinglysning af servitutten på den enkelte ejendom vedr. krav om bidrag til digets vedligeholdelse mv. er pt. under udarbejdelse af GeoPartner på vegne af Aalborg Kommune. Opgaven er alene af administrativ karakter og ændrer ikke på de nuværende forhold. Det betyder, at du som før betaler til digets vedligeholdelse mv.

Der arbejdes fortsat på at få en god snak med Aalborg Kommune om udfordringerne med afvanding af området ”bag diget”. Fællesforeningen for grundejerforeningerne har sat sig i spidsen for dette og forsøger at få en aftale i stand om et møde hvor digelaget naturligvis også er interessent.

Den kommende generalforsamling vil blive afholdt i Egense Forsamlinghus:

Særskilt indkaldelse til generalforsamlingen og regnskab kommer snarest. Har du lyst til at hjælpe i bestyrelsesarbejdet (eller som suppleant) med at holde vores dige i topform – og er du nysgerrig på hvad arbejdet går ud på – så kontakt undertegnede eller én i bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Gunnar Jensen
Formand

Ps. Du kan læse mere under overskriften Arkiv på forsiden af hjemmesiden. 

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.