Orientering fra Bestyrelsen 5.4.2022

Published by Bestyrelse on

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2022. Det er første gang i tre år, at vi kan afholde generalforsamling på det i vedtægten bestemte tidspunkt. Regnskab til godkendelse og budget 2023 kan ses på Hjemmesiden.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 8. maj 2022 kl. 10 i Egense forsamlingshus.

Vel mødt til generalforsamling!

Bestyrelsen indsendte i august 2021 en ansøgning om etablering af ny kystsikring i form af stenbeskyttelse til Aalborg Kommune.
Kystsikringen skal starte i den vestlige ende af den eksisterende stenbeskyttelse på diget langs Langerak og løbe ca. 270 meter mod vest.
Etablering og udformning skal ske efter samme princip som den nuværende stenbeskyttelse.
Kommunen er i færd med at færdiggøre en tilladelse til projektet. Tilladelsen skal efter offentliggørelse afvente en 4 ugers høringsfrist, hvor der kan foretages indsigelse. En indsigelse kan have opsættende virkning.
I forberedelsesfasen har kommunen modtaget høringssvar fra Kystdirektoratet, hvor ”den normale” sandfodring anbefales.
Kommunens egne miljøfolk har krav til markering af beskyttelsesafgrænsningen mod vandet.
Digelaget havde håbet, at arbejdet kunne udføres i foråret 2022 (der er normalt mest lavvandet om foråret), men vi tager stilling, når tilladelsen er endelig.

I forbindelse med Projekt Nye Færgelejer har digelaget i høringsfasen rettet henvendelse til kommunen, og gjort opmærksom på, at en forlængelse af dæmningen til færgelejet (i form af udbygningen) vil føre til øget erosion langs dige foden.
Efterfølgende har digelaget klaget over afgørelsen via Klageportalen, men efter konstruktiv dialog med kommunen og besigtigelse har digelaget trukket klagen tilbage.
Bestyrelsen har i forløbet gjort rede for synspunkter og viden, og vi håber på at have opnået en goodwill hos kommunen, som kan komme digelaget til gode i andre sammenhænge.
Digelaget har desuden fået værdifuld viden om høfder og deres indflydelse i området.

Anthon Hald
Formand                                                                                            Egense 5. april 2022

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.