Den ordinære generalforsamling 2021 kan grundet situationen med Corona ikke afholdes iflg. vedtægtens bestemmelse om tidspunkt.

Der vil blive indkaldt til generalforsamling, når reglerne for hvor mange vi må forsamles, tillader det. Det kunne måske blive i september … Vi får se.

Den ”normale” dagsorden 2021 er tilgængelig via hjemmesiden og den vil blive opdateret med sted og tidspunkt, når det bliver muligt.

Projektet med beskyttelse af dige skråningen vest for brønd 4 i retning mod øst (ca. 350 meter) med sten er (næsten afsluttet) – der etableres snarest trædesten ud for de tre tilstødende veje for adgang til stranden.
Der er opsat skilte med symbolet ”stenkast forbudt” i området.
Bestyrelsen opfordrer til, at vi hjælper alle (og hinanden) med at sørge for, at stenene ikke havner i vandet – eller på græsset.

Græsslåning 2021 vil blive udbudt med samme frekvens og betingelser som i 2020.

Bestyrelsen vil på det førstkommende bestyrelsesmøde besigtige dige foden mlm. stenbeskyttelsen og brønd 3 (mod vest) for en stillingtagen til en evt. udbedring.

Aalborg Kommune har godkendt regnskabet for 2019 og budgettet for 2021. Det skal kommunen gøre iht. lov og vedtægt.

Aalborg kommune har offentliggjort planer for en ny færge med tilhørende nye færgelejer for Hals-Egense færgen.
Fordebat Nye færgelejer Hals-Egense – Kommuneplan (aalborgkommuneplan.dk)
Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen og gøre opmærksom på, at et nyt færgeleje på Egense siden vil/kan påvirke strøm og erosion langs fjorddiget. Og minde kommunen om, at Kystvejs passage af diget skal etableres (mindst) i kote 2,20 meter.

Bestyrelsen ønsker alle en god (Corona fri)  Påske !

Anthon Hald
Formand

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.