Seneste nyt vedr. projekt Kystsikring

Seneste nyt fra Aalborg Kommune vedr.  Kystsikringanlæg af Fjorddiget/Langerak, Egense Nord.

I forbindelse med Aalborg Kommunes behandling af det ansøgte projekt om Kystsikring af en ca. 200 meter lang strækning af digefod/skråning grundet kraftig erosion mellem brønd 4 og 5, skulle der vurderes, om projektet ville få indvirkning på miljøet.

Kommunen har nu truffet den afgørelse, at projektet ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvens rapport (VVM undersøgelse).

Afgørelsen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside d. 5. april 2019.

Selve projektet om Kystsikring af digefoden/digeskråningen anførte sted er blevet godkendt af kommunen, og ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside d. 5. april.

Klagefristen over projektet udløber d. 3. maj 2019. Såfremt der ikke kommer klager inden udløbsdatoen, kan bestyrelsen  igangsætte arbejdet med kystsikringen.

Anthon Hald,
formand.

Categories: 2019Kystsikring

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.