Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Published by Bestyrelse on

Ordinær generalforsamling 2022 i Egense Nord Digelag

Afholdes søndag den 8. maj 2022 kl. 10 i Egense Forsamlingshus.

Dagsorden:

1.               Valg af dirigent   

2.               Valg af referent

3.               Bestyrelsens beretning

4.               Regnskab for 2021 til godkendelse

5.               Budget for 2023 til orientering

6.               Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

                  Bestyrelse: (2 på valg i lige år)

                  Anthon Hald (formand) på valg 2022, ønsker ikke genvalg

                  Dan Mølgaard (næstformand) på valg 2022, ønsker ikke genvalg

                  Jørn Dyhr (kasserer) på valg 2023

                  Ole Anton Petersen (teknik) på valg 2023

                  Erik Carl Nielsen (sekretær) på valg 2023

                  Suppleanter: (2 på valg i lige år)

                  Peter Møller Jensen på valg 2023

                   Gunnar Jensen på valg 2022, villig til genvalg

                   Jørgen Lundorff på valg 2022, villig til genvalg

7.               Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april iflg. vedtægt)

8.               Eventuelt

Stemmesedler (antal iflg. vedtægt)  udleveres ved oplysning af sommerhusadresse.

Dørene åbnes kl. 09.30. Der serveres en øl eller vand.

På bestyrelsens vegne

Anthon Hald

Formand

Categories: 2022Generalforsamling

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.