Bestyrelsen indkaldte den 8. maj til generalforsamling 2021 til afholdelse i Egense Forsamlingshus søndag den 5. september kl. 10.00.
Indkaldelsen skete i Coronaens tegn, og håbet var, at det ville blive muligt at afholde en hel normal generalforsamling fri for restriktioner.

Det er nu muligt, så:

Generalforsamlingen afholdes søndag den 5. september 2021 kl. 10 i Egense forsamlingshus.

Vel mødt til generalforsamling!

Bestyrelsen holdt ordinært møde lørdag den 14. august hvor budget 2022 blev endelig fastlagt. Foreløbigt regnskab 2020 til godkendelse på generalforsamlingen samt budgettet for 2022 kan nu ses på hjemmesiden.

Det kan med en vis stolthed nævnes, at de tre bestyrelsesmedlemmer og den ene suppleant, som er på valg, er villige til genvalg.
Såfremt generalforsamlingen måtte ønske det.

Og bestyrelsen har også et forslag til valg af dirigent.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen (frist 1. august).

Beretningen vil som sædvanlig omtale bestyrelsens virke siden sidste generalforsamling, og der vil ligeledes blive orienteret om kommende tiltag vedr. kystsikring af diget. Mv.

Beretningen er som altid til debat – og vi håber; og opfordrer til, at mange vil møde op og give deres mening til kende.

Anthon Hald
Formand                                                                                            

Egense 15. august 2021

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.