Ordinær generalforsamling 2021 i Egense Nord Digelag

Afholdes søndag den 5. september 2021 kl. 10 i Egense Forsamlingshus.

Dagsorden:

1.               Valg af dirigent   

2.                Valg af referent

3.               Bestyrelsens beretning

4.               Regnskab for 2020 til godkendelse

5.               Budget for 2022 til orientering

6.               Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

                  Bestyrelse: (3 på valg i ulige år)

                  Anthon Hald (formand) på valg 2022

                  Dan Mølgaard (næstformand) på valg 2022

                  Jørn Dyhr (kasserer) på valg 2021

                  Ole Anton Petersen (teknik) på valg 2021

                  Erik Carl Nielsen (sekretær) på valg 2021

                  Suppleanter: (1 på valg i ulige år)

                  Peter Møller Jensen på valg 2021

                   Gunnar Jensen på valg 2022

                   Jørgen Lundorff på valg 2022

7.               Indkomne forslag (indsendes senest søndag den 1. august 2021)

8.               Eventuelt

Ejendomsskattebillet for 2021 skal fremvises for udlevering af stemmesedler.
Dørene åbnes kl. 09.30. Der serveres en øl eller vand.

På bestyrelsens vegne

Anthon Hald
Formand


Udskriv indkaldelse her

Categories: 2021Generalforsamling

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.