Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egense Nord Digelag
søndag den 6. september 2020 kl. 10:00 i Egense Forsamlingshus

(Digelaget byder på en øl eller vand fra kl. 09.30)

Dagsorden:

1.               Valg af dirigent

2.               Valg af referent

3.               Bestyrelsens beretning

4.               Regnskab for 2019 til godkendelse

5.               Budget for 2021 til orientering

6.               Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

                  Bestyrelse: (2 på valg i lige år)
Anthon Hald (formand) på valg 2020 (genopstiller)
Dan Mølgaard (næstformand) på valg 2020 (genopstiller)
Jørn Dyhr (kasserer) på valg 2021
Ole Anton Petersen (teknik) på valg 2021
Erik Carl Nielsen (sekretær) på valg 2021

                  Suppleanter: (2 for 2 år)
Jørgen Jensen på valg 2020
Jens Carl Jensen på valg 2020

7.               Indkomne forslag (indsendes senest 1. august)

8.               Eventuelt

Ejendomsskattebillet for 2020 skal fremvises for udlevering af stemmesedler.

På bestyrelsens vegne

Anthon Hald
Formand

Se egensenorddigelag.dk for info om generalforsamling og regnskaber mv.

Categories: 2020Generalforsamling

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.