Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2021 i Egense Nord Digelag søndag den 5. september 2021 kl. 10 i Egense Forsamlingshus.

Indkaldelse med dagsorden er tilgængelig via hjemmesiden egensenorddigelag.dk. under Nyheder.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 1. august 2021.

Bestyrelsen skønner, med udgangspunkt i vaccinationskalenderen, at det vil være sandsynligt, at generalforsamlingen kan afholdes på dette tidspunkt. Vi vil naturligvis følge udviklingen i Corona restriktionerne og om nødvendigt ændre datoen.

Projektet med beskyttelse af dige skråningen vest for brønd 4 i retning mod øst (ca. 350 meter) med sten er afsluttet med etablering af trædesten ud for de 3 tilstødende veje.

Stenbeskyttelsen blev tilset og godkendt på et tilsyn med en repræsentant fra Aalborg kommune onsdag den 6. maj. Arbejdet er udført i henhold til tilladelsen med god forebyggende effekt mod yderligere erosion.

Bestyrelsen arbejder med forslag til forlængelse af stenbeskyttelsen mod vest, fordi dige foden her er udsat for vedvarende erosion. Efter aftale med kommunen vil arbejdet med ansøgning og tilladelse blive igangsat. Bestyrelsen vil fremlægge projektet på generalforsamlingen.

Der er indgået aftale om Græsslåning 2021 i form af en treårig aftale med Jonas Bjørn. Græsslåning fortages med samme frekvens og betingelser som i 2020.

Aalborg kommune har offentliggjort planer for en ny færge med tilhørende nye færgelejer for Hals-Egense færgen.
Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen og gjort opmærksom på, at et nyt færgeleje på Egense siden vil/kan påvirke strøm og erosion langs fjorddiget. Og mindet kommunen om, at Kystvejs passage af diget skal etableres (mindst) i kote 2,20 meter.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god (Corona fri) sommer!

Anthon Hald
Formand                                                                                            Egense 15. maj 2021

Categories: 2021Bestyrelsen

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.