Maj 2020

Dette dokument indeholder generelle oplysninger om digelaget og kan anvendes af firmaer og personer til brug ifm. salg af ejendomme, som betaler bidrag til digelaget.

Oplysningerne relaterer sig til en ”grundejerforeningsforespørgsel” (Dansk Ejendomsmæglerforening).

Egense Nord Digelag er under tilsyn af Aalborg Kommune iht Lov om Kystsikring. Regnskab og budget skal fremsendes til og godkendes af kommunen.
Digelagets vedtægt er udarbejdet af og vedligeholdes af kommunen.

  • Der er medlemspligt af digelaget
  • Bidraget pr. år (2020) er kr. 440,-. Opkræves af kommunen i 2 rater. Restancer findes ikke grundet kommunal opkrævning
  • Regnskab, budget, referat af generalforsamling og vedtægt kan ses på digelagets hjemmeside egensenorddigelag.dk. Hjemmesiden indeholder en omfattende historik og løbende orientering om digelagets virke
  • Aktuelle oplysninger om digelagets virke er også tilgængelige i udhængsskabet ved købmanden på Brøndbjerggårdsvej
  • Digelaget har en kassekredit i Sparekassen Vendsyssel
  • Digelaget er (2020) gældfrit. Det tilstræbes at niveauet for bidrag fastholdes
  • Der er intet gebyr til digelaget ved salg af ejendom

Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Anthon Hald
Formand

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.